UW Holding bv

UW Holding bv Opdracht: Algemeen directeur a.i. Type opdracht: interim-management Looptijd: maart 2017 – september 2017 Opdrachtgever: Raad van Commissarissen UW De bestuurlijke verhoudingen met de gemeente Utrecht als opdrachtgever en aandeelhouder zijn...

Pantar sociale werkvoorziening amsterdam

Pantar sociale werkvoorziening amsterdam Opdracht: Algemeen directeur a.i. stichting Pantar Amsterdam, sociale werkvoorziening Type Opdracht: Interim-management Looptijd: Oktober 2011 – Maart 2013 Opdrachtgever: Raad van Toezicht stichting Pantar Amsterdam Een...