Personalia

Naam: drs. Jules de Vet MHA
Geboortedatum: 27-02-1959
Geboorteplaats: Wouw (N-Br)
Burgerlijke staat: Gehuwd, 1 kind (zoon Sam)
Telefoon: 020 6647227 / 0653830319
Email: info@julesdevet.nl
Website: www.julesdevet.nl

Profiel

Ervaren bestuurder van organisaties in de gezondheidszorg, lokale overheid en in publiek-private bedrijven. Professioneel interim-manager. De afgelopen 20 jaar in 15 organisaties statutair bestuurder. Zowel eenhoofdig als in collegiale setting. Combineert reguliere bestuurlijke taken met verandermanagement. Na een studie politieke wetenschappen werkzaam bij o.a. de Algemene Rekenkamer, bij een organisatieadviesbureau aan (internationale) opdrachten en als directeur financiën en personeel in het openbaar vervoer.

Werkte als interim-bestuurder in de gezondheidszorg bij algemene en universitaire ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, in de medische diagnostiek, bij gezondheidscentra. Bracht rust en structuur bij grote publiek-private bedrijven in Amsterdam, Utrecht en in Noord-Brabant. Interim-bestuurder met oog voor strategische positionering. Zoekt kracht en aanpassingsvermogen van organisatie en bouwt aan koers en team. Realiseerde fusie en samenwerking. Kan saneren, reorganiseren en herstructureren. Bewaakt balans tussen continuïteit en verandering. Is ervaren crisismanager.

Begrijpt marktdynamiek en onrust in de bestuurskamers. Brede ervaring in wisselende bestuursstructuren. Eenhoofdig of meervoudig. Met toezicht en niet-uitvoerend bestuur. Vult dit in met situationeel leiderschap. Wisselt portefeuilles van CEO, COO en CFO. Recente opdrachten met succesvolle invulling van de financiële portefeuille als CFO bij ziekenhuizen. Is bestuurlijk teamspeler met autonome en authentieke positie naar stakeholders.

Stijl: mens- en resultaatgericht. Verbindend en slagvaardig. Ontmoet open en geeft energie.

Opdrachten

Interim-management

 • Lid Raad van Bestuur a.i. Jeroen Bosch ziekenhuis, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting Jeroen Bosch ziekenhuis ‘s Hertogenbosch, oktober 2023 – heden
 • Lid Raad van Bestuur/CFO a.i. UMCG, opdrachtgever Raad van Toezicht stichting Universitair medisch centrum Groningen, looptijd januari 2023 – september 2023
 • Lid Raad van Bestuur a.i. LUMC, opdrachtgever Raad van Toezicht stichting Leids Universitair Medisch Centrum, jan 2020 – januari 2023
 • Lid Raad van Bestuur a.i. Dijklander Ziekenhuis, Opdrachtgever Raad van commissarissen Stichting Dijklander ziekenhuis
  Looptijd april 2020 – maart 2021
 • Voorzitter + lid Raad van Bestuur a.i. Koninklijke Visio, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting Koninklijke Visio
  Looptijd december 2018 – december 2019
 • Lid Raad van Bestuur a.i. IJssellandziekenhuis, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting IJssellandziekenhuis
  Looptijd augustus 2017 – november 2018
 • Algemeen directeur a.i. UW, Opdrachtgever Raad van Commissarissen UW
  Looptijd maart 2017 – september 2017
 • Voorzitter Raad van Bestuur a.i. STAR-MDC, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting STAR-MDC
  Looptijd maart 2016 – maart 2017
 • Bestuurder / directeur a.i. Amsterdamse gezondheidscentra, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting GAZO
  Looptijd november 2014 – september 2015
 • Bestuurder /directeur a.i. Pivot Park lifescience community / Organon/ MSD Oss, Opdrachtgever Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
  Looptijd april 2013 – oktober 2014
 • Bestuurder / algemeen directeur a.i. sociale werkvoorziening Amsterdam, Opdrachtgever Stichting Pantar Amsterdam
  Looptijd oktober 2011 – maart 2013
 • Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis, Opdrachtgever Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer
  Looptijd oktober 2010 – oktober 2011
 • Projectleider ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam, Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam
  Looptijd augustus 2009 – februari 2014
 • Procesmanager a.i. Nederlandse Zorgautoriteit, Opdrachtgever NZA
  Looptijd april – juli 2010
 • Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Zorginstelling, Opdrachtgever Stichting Primair Huisartsenposten
  Looptijd april 2008 – juli 2009
 • Interimdirecteur van een beroepsvereniging van medisch specialisten, Opdrachtgever NVOG (gynaecologie)
  Looptijd januari 2008 – oktober 2008
 • Interim-manager unit orthopedie ziekenhuis, Opdrachtgever OLVG Amsterdam
  Looptijd maart 2006 – juni 2007

Advies

 • Adviseur Raad van Bestuur Atalmedial, Opdrachtgever Raad van bestuur Atalmedial, oriëntatie samenwerking en integratie MMB, looptijd dec 2021 – heden
 • Adviseur aandeelhouders iChoosr bij participatie investeringsmaatschappij, Opdrachtgever iChoosr (platform in energiesector)Looptijd juni 2021 – oktober 2021
 • Adviseur Gezondheidscentra Diemen, Opdrachtgever Raad van Toezicht Gezondheidscentra Diemen
  Looptijd oktober 2019 – december 2019
 • Adviseur Raad van Bestuur Atalmedial / marktverkenning strategisch plan/ moleculaire /medische
  microbiologie, Opdrachtgever Raad van Bestuur Atalmedial
  Looptijd juli 2017 – maart 2018
 • Adviseur / procesbegeleider samenwerking ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek, Opdrachtgever Flevoziekenhuis / Zorggroep Almere
  Looptijd februari 2017 – mei 2017
 • Bestuursadviseur / inventarisatie samenwerking op de OK, Opdrachtgever Raad van Bestuur Groene Hartziekenhuis
  Looptijd november 2015 – januari 2016
 • Projectleider integrale geboortezorg Leiden e.o., Opdrachtgever LUMC, Coöperatie verloskunde Leiden, Kraamzorg Leiden e.o.
  Looptijd maart 2015 – december 2015
 • Bestuursadviseur / Oriëntatie aanpak ontwikkeling geboortecentrum, Opdrachtgever Coöperatieve vereniging Sabel Arnhem
  Looptijd oktober 2011 – mei 2012
 • Procesbegeleiding inrichting COPD-ketenzorg, Opdrachtgever GlaxoSmithKline, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere
  Looptijd januari 2011 – juni 2011
 • Organisatieadvies clusterstructuur en inrichting supportorganisatie, Opdrachtgever Erasmus MC, unit gynaecologie en verloskunde
  Looptijd september 2009 – april 2010
 • Procesbegeleiding business planning, Opdrachtgever OLVG Amsterdam, unit orthopedie
  Looptijd augustus 2009 – oktober 2010
 • Strategische verkenningen ziekenhuisketen in Singapore en Maleisië, Opdrachtgever Financiële instelling (confidentieel)
  Looptijd juli 2009 , november 2009
 • Fusiebegeleiding medisch ondersteunende unit voor 3 ziekenhuizen, Opdrachtgever OLVG Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, MC Groep, IJsselmeerziekenhuizen
  Looptijd september 2006 – juli 2007
 • Reorganisatie havenbedrijf, Opdrachtgever Havenbedrijf Amsterdam
  Looptijd februari 2007 – augustus 2007
 • Advies opleidingsklimaat OK OLVG, Opdrachtgever OLVG Amsterdam
  Looptijd november 2005 – maart 2006

Coaching

 • Begeleiding zelf-evaluatie Raden van Toezicht, Opdrachtgever diverse raden van toezicht (op verzoek verstrek ik referenties)
  Looptijd 2013
 • Schaduw coaching interim-managers, Opdrachtgever diverse interim-managers
  Looptijd vanaf 2012
 • Coaching bij verstoorde samenwerking tussen dokters, Opdrachtgevers Confidentieel
  Looptijd regelmatig
 • Coaching in de energiesector, Opdrachtgever Confidentieel
  Looptijd mei 2009 – 2014

Opleiding en scholing

Opleiding

 • 1977 Atheneum A St. Gertrudislyceum Roosendaal.
 • 1980 Kandidaatsexamen rechten Rijksuniversiteit Leiden.
 • 1983 Studiejaar University of Colchester (UK).
 • 1981 – 1985 Student-assistentschappen in Leiden.
 • 1985 Doctoraal examen politiek-bestuurlijke studierichting Rijksuniversiteit Leiden. (drs.)
 • 2005 – 2006 TIAS business school Master of Health Administration. (MHA)

Bijscholing

 • 2013 Singularity University (USA): Futuremed, course San Diego
 • 2014 Nvtz: toezicht op bestuur en besturing
 • 2014 Tias: Ghandi in Governance
 • 2014 Singularity University: Summit Europe

Loopbaan en nevenfuncties

Loopbaan

 • 1984 – 1985 Medewerker Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst.
 • 1986 – 1991 Medewerker Algemene Rekenkamer Den Haag.
 • 1991 – 2000 Senior organisatieadviseur adviesbureau Andersson Elffers Felix BV Utrecht.
 • 2000 – 2006 Directeur Financiën en Personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV.
 • 2005 – heden Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en interim-manager.

Nevenfuncties

 • 1990 – 1992 Buitenuniversitair Raadslid Universiteit van Amsterdam.
 • 1996 – 1999 Docent bestuurs- en organisatiekunde Bestuursacademie Midden Nederland.
 • 2000 – 2003 Gastdocent Clingendael-cursus Erasmus universiteit Rotterdam.
 • 2005 – 2010 Lid Raad van Toezicht Zonnehuizen. (hoofdkantoor Zeist). Lid audit committee. Op eigen verzoek medio 2010 voortijdig beëindigd i.v.m. verschil van inzicht met RvT over toezichtbeleid, 2 jaar voor faillissement.
 • 2014 – 2018 Bestuurslid stichting Vrienden Ignatiusgymnasium

Publicaties

 • “Zorgverplaatsing van ziekenhuis naar ZBC kan veilig”, in Nieuwsbrief Zorg & Innovatie, nr. 163, 30 oktober 2021
 • 2008 “Kunnen topdokters leren van topkoks, rondetafelbijeenkomst met Ron Blaauw”, ook in Medisch Contact ”Kok en Chirurg hebben veel gemeen, Ben Crul, 11/01/2008, nr. 2, blz. 63 e.v.
 • 2007 Zorgvisie 2 feb. 2007, Winnaars opgelet : personele gevolgen van aanbesteding in de WMO.
 • 2006 OLVG : Betrokkenheid van dokters bij ziekenhuisbestuur.

jules de vet organisatieadvies & interim-management