Personalia

Naam: drs. Jules de Vet MHA
Geboortedatum: 27-02-1959
Geboorteplaats: Wouw (N-Br)
Burgerlijke staat: Gehuwd, 1 kind (zoon Sam)
Adres: Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam
Telefoon: 020 6647227 / 0653830319
Email: info@julesdevet.nl
Website: www.julesdevet.nl

Profiel

Ik werk binnen de gezondheidszorg, de publieke sector en voor organisaties en bedrijven op het snijvlak van publiek en privaat. In de gezondheidszorg voor ziekenhuizen, de 1e lijn, gehandicaptenzorg en brancheorganisaties.

Ik was de afgelopen 15 jaar in een tiental organisaties en bedrijven bestuurlijk eindverantwoordelijk. Zowel eenhoofdig als in collegiale setting. Reguliere bestuurlijke taken combineer ik met verandermanagement.

Als interim-bestuurder heb ik een professioneel oog voor interventies, de effecten en hun borging. Ik wissel tussen de rollen van CFO, COO en CEO. Ik combineer analytische diagnosevaardigheden met de competenties voor het op gang brengen en implementeren van verbeteringen. Bemoei me graag met zowel ontwerp van plannen als met hun realisatie en uitvoering. Ik beantwoord bepaald niet aan het gangbare beeld van de afstandelijke interim-manager: ik ga echte verbindingen aan, verdiep me grondig in de dagelijkse praktijk, verbind en ben zichtbaar. Daarbij behoud ik overzicht en zet anderen in hun kracht.

Luisteren en leveren kenmerken mijn stijl. Mens- en resultaatgericht. Goede communicatieve vaardigheden en effectief stakeholdermanagement. Ik verbind op zakelijke en inhoudelijke gronden, toezichthouders, bestuur, (medische) professionals, management en medewerkers. Ik stem mijn repertoire en interventies af op de situatie. Ben rustig en integer -ook bij moeilijke boodschappen.

Mensen werken graag met mij en voor mij. Ik ben duidelijk, zakelijk, geef vertrouwen en weet goed aan te spreken. Ik ben enthousiast, heb energie en weet dat over te brengen.

Opdrachten

Interim-management

 • Lid Raad van Bestuur a.i. Dijklander Ziekenhuis, Opdrachtgever Raad van commissarissen Stichting Dijklander ziekenhuis
  Looptijd april 2020 – maart 2021
 • Voorzitter + lid Raad van Bestuur a.i. Koninklijke Visio, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting Koninklijke Visio
  Looptijd december 2018 – december 2019
 • Lid Raad van Bestuur a.i. IJssellandziekenhuis, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting IJssellandziekenhuis
  Looptijd augustus 2017 – november 2018
 • Algemeen directeur a.i. UW, Opdrachtgever Raad van Commissarissen UW
  Looptijd maart 2017 – september 2017
 • Voorzitter Raad van Bestuur a.i. STAR-MDC, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting STAR-MDC
  Looptijd maart 2016 – maart 2017
 • Bestuurder / directeur a.i. Amsterdamse gezondheidscentra, Opdrachtgever Raad van Toezicht stichting GAZO
  Looptijd november 2014 – september 2015
 • Bestuurder /directeur a.i. Pivot Park lifescience community / Organon/ MSD Oss, Opdrachtgever Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
  Looptijd april 2013 – oktober 2014
 • Bestuurder / algemeen directeur a.i. sociale werkvoorziening Amsterdam, Opdrachtgever Stichting Pantar Amsterdam
  Looptijd oktober 2011 – maart 2013
 • Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis, Opdrachtgever Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer
  Looptijd oktober 2010 – oktober 2011
 • Projectleider ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam, Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam
  Looptijd augustus 2009 – februari 2014
 • Procesmanager a.i. Nederlandse Zorgautoriteit, Opdrachtgever NZA
  Looptijd april – juli 2010
 • Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Zorginstelling, Opdrachtgever Stichting Primair Huisartsenposten
  Looptijd april 2008 – juli 2009
 • Interimdirecteur van een beroepsvereniging van medisch specialisten, Opdrachtgever NVOG (gynaecologie)
  Looptijd januari 2008 – oktober 2008
 • Interim-manager unit orthopedie ziekenhuis, Opdrachtgever OLVG Amsterdam
  Looptijd maart 2006 – juni 2007

Advies

 • Adviseur Gezondheidscentra Diemen, Opdrachtgever Raad van Toezicht Gezondheidscentra Diemen
  Looptijd oktober 2019 – december 2019
 • Adviseur Raad van Bestuur Atalmedial / marktverkenning strategisch plan/ moleculaire /medische
  microbiologie, Opdrachtgever Raad van Bestuur Atalmedial
  Looptijd juli 2017 – maart 2018
 • Adviseur / procesbegeleider samenwerking ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek, Opdrachtgever Flevoziekenhuis / Zorggroep Almere
  Looptijd februari 2017 – mei 2017
 • Bestuursadviseur / inventarisatie samenwerking op de OK, Opdrachtgever Raad van Bestuur Groene Hartziekenhuis
  Looptijd november 2015 – januari 2016
 • Projectleider integrale geboortezorg Leiden e.o., Opdrachtgever LUMC, Coöperatie verloskunde Leiden, Kraamzorg Leiden e.o.
  Looptijd maart 2015 – december 2015
 • Bestuursadviseur / Oriëntatie aanpak ontwikkeling geboortecentrum, Opdrachtgever Coöperatieve vereniging Sabel Arnhem
  Looptijd oktober 2011 – mei 2012
 • Procesbegeleiding inrichting COPD-ketenzorg, Opdrachtgever GlaxoSmithKline, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere
  Looptijd januari 2011 – juni 2011
 • Organisatieadvies clusterstructuur en inrichting supportorganisatie, Opdrachtgever Erasmus MC, unit gynaecologie en verloskunde
  Looptijd september 2009 – april 2010
 • Procesbegeleiding business planning, Opdrachtgever OLVG Amsterdam, unit orthopedie
  Looptijd augustus 2009 – oktober 2010
 • Strategische verkenningen ziekenhuisketen in Singapore en Maleisië, Opdrachtgever Financiële instelling (confidentieel)
  Looptijd juli 2009 , november 2009
 • Fusiebegeleiding medisch ondersteunende unit voor 3 ziekenhuizen, Opdrachtgever OLVG Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, MC Groep, IJsselmeerziekenhuizen
  Looptijd september 2006 – juli 2007
 • Reorganisatie havenbedrijf, Opdrachtgever Havenbedrijf Amsterdam
  Looptijd februari 2007 – augustus 2007
 • Advies opleidingsklimaat OK OLVG, Opdrachtgever OLVG Amsterdam
  Looptijd november 2005 – maart 2006

Coaching

 • Begeleiding zelf-evaluatie Raden van Toezicht, Opdrachtgever diverse raden van toezicht (op verzoek verstrek ik referenties)
  Looptijd 2013
 • Schaduw coaching interim-managers, Opdrachtgever diverse interim-managers
  Looptijd vanaf 2012
 • Coaching bij verstoorde samenwerking tussen dokters, Opdrachtgevers Confidentieel
  Looptijd regelmatig
 • Coaching in de energiesector, Opdrachtgever Confidentieel
  Looptijd mei 2009 – 2014

Opleiding en scholing

Opleiding

 • 1977 Atheneum A St. Gertrudislyceum Roosendaal.
 • 1980 Kandidaatsexamen rechten Rijksuniversiteit Leiden.
 • 1983 Studiejaar University of Colchester (UK).
 • 1981 – 1985 Student-assistentschappen in Leiden.
 • 1985 Doctoraal examen politiek-bestuurlijke studierichting Rijksuniversiteit Leiden. (drs.)
 • 2005 – 2006 TIAS business school Master of Health Administration. (MHA)

Bijscholing

 • 2013 Singularity University (USA): Futuremed, course San Diego
 • 2014 Nvtz: toezicht op bestuur en besturing
 • 2014 Tias: Ghandi in Governance
 • 2014 Singularity University: Summit Europe

Loopbaan en nevenfuncties

Loopbaan

 • 1984 – 1985 Medewerker Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst.
 • 1986 – 1991 Medewerker Algemene Rekenkamer Den Haag.
 • 1991 – 2000 Senior organisatieadviseur adviesbureau Andersson Elffers Felix BV Utrecht.
 • 2000 – 2006 Directeur Financiën en Personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV.
 • 2005 – heden Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en interim-manager.

Nevenfuncties

 • 1990 – 1992 Buitenuniversitair Raadslid Universiteit van Amsterdam.
 • 1996 – 1999 Docent bestuurs- en organisatiekunde Bestuursacademie Midden Nederland.
 • 2000 – 2003 Gastdocent Clingendael-cursus Erasmus universiteit Rotterdam.
 • 2005 – 2010 Lid Raad van Toezicht Zonnehuizen. (hoofdkantoor Zeist). Lid audit committee. Op eigen verzoek medio 2010 voortijdig beëindigd i.v.m. verschil van inzicht met RvT over toezichtbeleid, 2 jaar voor faillissement.
 • 2014 – 2018 Bestuurslid stichting Vrienden Ignatiusgymnasium

Publicaties

 • 2006 OLVG : Betrokkenheid van dokters bij ziekenhuisbestuur.
 • 2007 Zorgvisie 2 feb. 2007, Winnaars opgelet : personele gevolgen van aanbesteding in de WMO.
 • 2008 “Kunnen topdokters leren van topkoks, rondetafelbijeenkomst met Ron Blaauw”, ook in Medisch Contact ”Kok en Chirurg hebben veel gemeen, Ben Crul, 11/01/2008, nr. 2, blz. 63 e.v.

jules de vet organisatieadvies & interim-management