Werkwijze

  • helder proces: orientatie / plan van aanpak / voortgangsrapportages / eindverslag
  • resultaatgericht: doelen bereiken / organisatie ontwikkelen
  • duurzaam: borging van resultaten / zorgvuldige overdracht

beroepsregistratie / certificering

Formele vereisten en kenmerken

  • KvK inschrijfnr: 34238949
  • Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
  • Model overeenkomst van opdracht

jules de vet organisatieadvies & interim-management