Pantar sociale werkvoorziening amsterdam

 • Opdracht: Algemeen directeur a.i. stichting Pantar Amsterdam, sociale werkvoorziening
 • Type Opdracht: Interim-management
 • Looptijd: Oktober 2011 – Maart 2013
 • Opdrachtgever: Raad van Toezicht stichting Pantar Amsterdam

Een cultuuromslag krijgt gestalte, verantwoordelijkheid nemen wordt gewaardeerd. Ondernemerschap ontluikt.

opdrachtomschrijving
Organisatie:

Pantar Amsterdam voert de sociale werkvoorziening uit in Amsterdam en Diemen. Het is een grote organisatie, 3500 fte.

Het merendeel van deze medewerkers hebben een zogenoemde SW-indicatie, het zijn mensen met een arbeidsbeperking die werken onder het wettelijk regiem van de Wet sociale werkvoorziening. Deze wet staat als gevolg van rijksbezuinigingen op het punt gewijzigd te worden. Dit veroorzaakt veel onrust in de branche en ook binnen de organisatie Pantar Amsterdam. De organisatie is te duur en er moet ingrijpend bezuinigd worden. Dit veroorzaakt onrust. Deze onrust wordt ook gevoed door spanningen aan de top van de organisatie. De directie is ernstig verdeeld, de verhouding met de medezeggenschap is zeer slecht. Er was lange tijd sprake van een stabiele top met een algemeen directeur die als founding father een zeer duidelijk stempel op de organisatie had gedrukt. Zijn opvolger is er niet in geslaagd om succesvol leiderschap te ontplooien.

Kritische geluiden komen vanuit de organisatie terecht bij een belangrijke stakeholder als de gemeente Amsterdam. Een televisie-uitzending van 1 Vandaag over vermeende misstanden en integriteitsschendingen doet de zaak ook geen goed. De Raad van Beheer grijpt in en besluit de algemeen directeur te vervangen.

Op dit punt start mijn opdracht.

Aanleiding / achtergrond voor de opdracht:

Deze opdracht speelt zich af in een periode van externe turbulentie terwijl de organisatie kenmerken vertoont van interne “verwaarlozing”.

De budgetten voor re-integratie staan onder druk waardoor deze divisie binnen Pantar niet langer als “cashcow” zal kunnen fungeren. De winsten op deze activiteiten maskeerden de tekorten in het werk in de sociale werkvoorziening.

De gemeente Amsterdam wil de re-integratie- en uitkeringsverstrekking in 1 hand brengen. En wil de tekorten die zij aanvult in de sociale werkvoorziening terugdringen.

De opdracht:

 • Geef invulling aan de vacante functie van bestuurder/directeur van de stichting Pantar;
 • Behartig in deze rol alle reguliere zaken die tot het takenpakket van het bestuur gerekend kunnen worden zoals afgesproken in de taakverdeling met de collega-bestuurder;
 • Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan zaken die gekwalificeerd kunnen worden als “achterstallig onderhoud” op bijvoorbeeld het terrein van relatiebeheer binnen de directie, naar de ondernemingsraad en naar externe opdrachtgevers;
 • Coördineer als een ”spin in het web” de uitwerking van de nieuwe strategische positie en de interne (re)organisatie, zet daarbij mensen in hun kracht, benut aanwezig (management)potentieel.
 • Rapporteer regelmatig aan de Raad van Beheer over de voortgang;
 • Geef desgevraagd een advies aan de Raad van Beheer over het profiel voor de definitieve invulling van de positie die door mij op interim-basis zal worden ingevuld;
 • Zorg t.z.t. voor een goede overdracht van de werkzaamheden en het takenpakket van de tijdelijke directeur naar de nieuwe vaste bestuurder
 • Zorg voor continuïteit en kennisoverdracht

De resultaten:

De organisatie heeft nieuw perspectief en elan gekregen. De strategie is opnieuw geformuleerd. De divisie Begeleiden en Detacheren is overgeheveld naar de gemeente Amsterdam. In ruil daarvoor is een meerjarenovereenkomst voor het resterend Pantar afgesloten. De financiële positie is gesaneerd en veiliggesteld. De organisatiestructuur aangepast: van 5 directeuren terug naar een 2 hoofdige directie. De verhouding met de medezeggenschap hersteld. De relatie met de gemeente Amsterdam is hersteld. Een professioneler integriteitsbeleid is ingevoerd. Een cultuuromslag krijgt gestalte, verantwoordelijkheid nemen wordt gewaardeerd. Ondernemerschap ontluikt.

Trefwoorden opdrachtomschrijving:

 • interim-management
 • leiderschap
 • reorganisatie
 • sociale werkvoorziening

Samenvatting gevolgde aanpak:

Deze opdracht als eindverantwoordelijk bestuurder in een grote organisatie is voor mij bijzonder omdat ik de functie moest invullen zonder noemenswaardige sector- of materiekennis. Dit deed een sterk beroep op persoonlijke competenties en mijn eigen management- en leiderschapsstijl.

Trefwoorden: luisteren, veel directe contacten op de werkvloer, veel rondlopen, veel aandacht voor communicatie, humor en vrolijkheid, degelijkheid in de bedrijfsvoering, hard in de commerciële onderhandelingen, zorgvuldig op de relaties.

Belangrijkste samenwerkingspartners:

 • De Raad van Beheer van de stichting Pantar Amsterdam onder voorzitterschap van de heer drs. E.A.R.J. Lohman;
 • De directie van Pantar Amsterdam, Maarten Adelmeijer (in de loop van de opdracht vertrokken als senior adviseur naar Berenschot, Erwin Schut, operationeel directeur Begeleiden & Detacheren, overgegaan naar de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en operationeel directeur Roland Heijnen, toegetreden tot de nieuwe directie) ;
 • Tim Winkler, door mij ingeschakeld als interim hoofd HR;
 • Haje Nordbeck, ingeschakelde scout voor de werving en selectie van de nieuwe directie;
 • Kimyra Uijthoven, door mij ingeschakeld als schaduwadviseur voor deze opdracht;
 • Laura Mensingh, zelfstandig werkende personal assistant.

(Referenties s.v.p. in overleg benaderen)

jules de vet organisatieadvies & interim-management